©2014-2018, KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.850.408